• EKF Newsflash Subscription
  • EKF on Facebook
  • EKF Video Channel
Ћитературни новини
ѕреводаческо ателие 2013 ѕечат ≈-мейл

‘окус: обратен превод

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ и —ъюзът на преводачите в Ѕългари€ за трета поредна година организират съвместно преводаческо ателие. јтелието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски.

ѕреподавателски€т екип през 2013 включва:
јнджела –одел (преводач, —јў/Ѕ√), ≈лизабет ‘ранк (преподавател, писател и редактор, —јў),  ристин ƒимитрова (автор, преподавател и преводач, Ѕългари€), «орница ’ристова (преводач, Ѕългари€), ’ристо —таменов (преводач и преподавател, Ѕългари€)

÷ели:
Х ƒа обогати преводаческите умени€ с техники на четене и интерпретиране;
Х ƒа създаде концептуална рамка на основните стъпки на успешни€ превод;
Х ƒа систематизира основните грешки при художествени€ превод от български на английски език;
Х ƒа създаде услови€ за съвместна работа на преводач и редактор;

јтелието ще се проведе на 17-19 май 2013 в —офи€.

ўе бъдат одобрени не повече от 12 преводачи, чиито имена ще стана известни до 30 април.
—ледете уеб страницата на фондаци€та или социалните канали за програмата на събитието.

 раен срок:
 андидатурите тр€бва да бъдат получени до 17:00 ч. на 29 март (петък) 2013.

ѕродължава...
 
УBest European FictionФ 2014 с българско участие ѕечат ≈-мейл

–азказът У—трах от глезениУ на  ат€ јтанасова, в превод на Ѕогдан –усев, бе селектиран за годишната антологи€ УBest European FictionФ на американското издателство Dalkey Archive Press. –азказът ще бъде включен в изданието през 2014 година. –ешението бе взето от редакционни€т екип на издателството.

Ѕлагодарим на ѕол ¬идик (член на борда на директорите на Poets&Writers и основател на Storyville), който участва в избора на финалистите (селектирани от общо 46 кандидатури):
√аби √енчева със "—тарата лел€ “одора"
«дравка ≈втимова с "Ќощта и прибо€т"
 ат€ јтанасова съсУ—трах от глезениУ
 ристин ƒимитрова с Д√ласътУ
яна Ѕукова с ДябълкитеУ;

“ова ще бъде четвърти€т български автор, представен в американската антологи€, след √еорги √осподинов (2010), јлек ѕопов (2011) и –умен Ѕалабанов (2013).

ѕродължава...
 
 онкурс за преводачи 2012 ѕечат ≈-мейл

√одишни€т конкурс на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ за преводаческа резиденци€ в —јў, който се провежда съвместно с американското издателство ДOpen Letter BooksФ, базирано в университета в –очестър, завърши с един победител.

ѕродължава...
 
 онкурс за писатели 2012 ѕечат ≈-мейл

√одишни€т конкурс на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ за издаване на български роман на английски език, който се провежда съвместно с американското издателство ДOpen Letter BooksФ, завърши с един победител и осем финалисти.
ѕобедител:
јлбена —тамболова с "“ова е както става" (Д—тигматиФ, 2002).
–оманът е в превод на ќлга Ќиколова.

ќтличени автори:
¬ладислав «арев с "–азруха" (Дѕет плюсФ, 2003);
»ван ƒимитров с "∆ивотът като липсваща лъжица" (Д—иелаФ, 2010);
 ристин ƒимитрова със "—абазий" (Д олибриФ, 2011);
ћилен –усков с "ƒжобна енциклопеди€ на мистериите" (Д∆анет 45Ф, 2012);
ћомчил Ќиколов с " ръглата риба" (Д∆анет 45Ф, 2008);
Ќели Ћишковска с "Ќеродени€т" (Д‘амаФ, 2009);
—танислава  ара с "‘алшът е начин на мислене" (ДCreateSpaceФ, 2012);
“еодора ƒимова с "ћайките" (Д—иелаФ, 2006).

ƒо участие в конкурса б€ха допуснати 33 кандидатури, които б€ха разгледани от „ад ѕост, директор на ДOpen Letter BooksФ.
ќчаквайте скоро текстовете на отличените автори на уеб-сайта за съвременна българска литература http://www.contemporarybulgarianwriters.com и на блога на Open Letter Books.

ѕродължава...
 
”частници в петото издание на —озополски€ семинар по творческо писане ѕечат ≈-мейл

ќт името на журито, за нас е удоволствие да об€вим участниците в петото издание на —озополски€ семинар по творческо писане. ќбщи€т брой на постъпилите предложени€ през 2012 достигна 156 и включи множество добри кандидатури. —веждането на бро€ на кандидатите до 5 в езикова група изискваше специално внимание и задълбочено обсъждане. —илно насърчаваме заинтересованите писатели да канидатстват отново.

”частниците в англоезичната група са: √арт √рийнуел, ƒжерард  онли, ƒелани Ќолан,  аб “ран,  ати ‘лан.
–езерви: јнджела ’амилтън, јнна Ўачнер,  ристина Ћа–ос, ƒонал ћаклафлин, ƒжон Ћуис-  ац, ћайкъл ’айд, “.ћ. ƒе ¬ос.
”частници от Ѕългари€: Ѕистра ¬еличкова, Ќиколай ѕетков, Ќиколай ‘енерски, ѕалми –анчев, ‘илип јнастасиу.
–езерви: јлександър ’ристов, јнгел »гов,  расимира «афирова, Ћюдмила ‘илипова.

ѕродължава...
 
јтелие по превод 2012 ѕечат ≈-мейл

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ и —ъюзът на преводачите в Ѕългари€ за втора поредна година ще организират съвместно преводаческо ателие. јтелието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски.
–ъководители на ателието през 2012 ще бъдат преводачите: јглика ћаркова, јнджела –одел, »глика ¬асилева, ћаргарита ƒограмадж€н, Ќад€ –адулова и —абина ѕавлова.
јтелието си постав€ следните цели:
Х ƒа обогати преводаческите умени€ с техники на четене и интерпретиране;
Х ƒа създаде концептуална рамка на основните стъпки на успешни€ превод;
Х ƒа систематизира основните грешки при художествени€ превод от английски на български език;
Х ƒа създаде услови€ за съвместна работа на преводач и редактор в двете посоки на превод.

јтелието ще се проведе на 1-3 юни 2012 в —офи€.
 райни€т срок за кандидатстване е 16.00 часа на 27 април (петък) 2012.
ўе бъдат одобрени не повече от 15 преводачи, чиито имена ще стана известни до 15 май 2012.
ѕрограмата ще бъде об€вена допълнително.
 андидатстване:
«а да кандидатствате, мол€:
1) ƒа попълните регистрационни€ формул€р, публикуван тук;
и
2) ƒа изпратите превода на следни€ текст (заглавието и авторът са умишлено скрити) на “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите

ќрганизаторите ще поемат престо€ и храната на участниците. Ќа трима участници ще бъдат покрити таксите за участие.

ѕродължава...
 
„ичестърски ‘естивал по писане 2012 ѕечат ≈-мейл

…оана ћирчева ще бъде български€т участник на следващи€ ‘естивал по писане в „исестър (30 март до 1 април 2012).
“ова ще бъде третото българско участие на фестивала, чийто фокус през 2012 е върху писането за театрални и филмови продукции.
…оана ћирчева е завършила драматурги€ в Ќј“‘»« и работи като сценарист и драматург.
 андидатурата и бе одобрена от √рег ћост, фестивален директор.

 
Ћитературни€т превод в глобален контекст ѕечат ≈-мейл

ќлга Ќиколова, втори€т участник в резидентната програма за преводачи на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, току-що се завърна от престо€ си в американското издателство Open Letter Books. ќсвен че, работи по превода на книгата Д“ова е както ставаФ (—тигмати, 2002) от јлбена —тамболова, самосто€телно и съвместно със студентите в програмата за преводачи на университета –очестър, ќлга се задълбочи в работата на малкото, но активно издателство на преводна литература. ѕредлагаме нейната критическа рефлекци€ върху предизвикателствата пред литературни€ превод и културното му вли€ние в страната, известна с 3%-и€ д€л на преводната литература и с по-малко попул€рни€ факт, че приносът на на художествена литература в тази статистика е по-малко от 1%.

Ќиколова има PhD по английска и американска литература от университета в ’арвърд. ¬ момента преподава английски език в университета Université de La Rochelle, ‘ранци€.

Ћ»“≈–ј“”–Ќ»я“ ѕ–≈¬ќƒ ¬ √ЋќЅјЋ≈Ќ  ќЌ“≈ —“
ќЋ√ј Ќ» ќЋќ¬ј

”ниверситетът –очестър, където се помещава издателството Дќупън Ћетър ЅуксФ и където зимувах €нуари месец, благодарение на преводаческата резиденци€ на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, предлага на студентите си една от малкото в страната магистърски програми по литературен превод. ѕрограмата е сравнително нова, едва на две-три години, и работи в т€сна връзка с издателството, което специализира в преводна литература. —тудентите биват насърчавани не само да се учат на зана€та на превода, но и да се запозна€т с тънкостите на издателски€ бизнес. √лавни€т редактор на Дќупън ЋетърФ, „ад ѕоуст води два семинара към програмата, Д¬ъведение в книгоиздаванетоФ и ДЋитературен превод и световна литератураФ.

ќще в първи€ ни разговор за трудностите и удоволстви€та на превода с „ад ѕоуст се заговорихме за евентуалната професионална реализаци€ на бъдещите преводачи. ДЌали зна€т студентите, че пари с литературен превод н€ма да изкарват?Ф Ц попитах аз. Д азвам им го от самото начало!Ф Ц отговори „ад. ¬ страна като —јў, известна със сво€ прагматизъм и реализъм, да чу€, че идеалистична цел, не€сно устремена към н€какво общо словесно благо, продължава да вдъхнов€ва младите студенти, още повече усили надеждата ми, че човечеството, макар и затънало в алчност и несправедливост, продължава да храни благородните си инстинкти.  акво наистина мотивира студентите? Ћюбов към литературата, желание да сподел€т, стремеж да бъдат полезни, изпитваното удоволствие при решаването на езикови загадки и проблеми...

¬ малка страна като Ѕългари€ литературата заема особено м€сто. “€ продължава да привлича начинаещи писатели и преводачи именно защото все още представл€ва привилигеровано м€сто, позвол€ващо свободна мисъл, красота, изобретателност, анализ и т.н. √олеми части от нашата литература не са подчинени на пазарна логика и това е прекрасно.  огато писатели и издатели се оплакват, че у нас н€ма развит книжен пазар, нека се замисл€т за преимуществата на тази липса; и нека се запитат защо се възприема за дадено, че развити пазарни отношени€ е нещо положително по дефиници€. —трува ми се очевидно, поне от мо€та гледна точка, че отношени€та, които тр€бва да се развиват са тези между автори, издатели и читатели, а не между страни, обмен€щи си пари в процеса. ƒвете съвпадат до гол€ма степен, но предполагат съвсем различни светонагласи. Ќе малко писатели и преводачи биха надали вой тук, че и те тр€бва да €дат. » това също е очевидно. Ќо не зна€ дали си дават сметка, че един развит пазар на книгоиздаването по западен тертип би оставил повечето от т€х извън играта и би стопил издаването на стойностната литература до едва забележим минимум, който ще продължи да бъде финансово недоразвит.

¬ —јў книгоиздаването е много €рко разделено на две области Ц големи издатели и малки независими издатели, или комерсиална литература с пробл€съци на интелект и независима литература с пробл€съци на широка харесваемост. √олемите издатели в момента си блъскат главите как да запаз€т бизнес моделите си, тоест да продължат да трупат печалби, когато интернет, новите портативни устройства и най-вече ДјмазонФ непрекъснато им измъкват килимчето изпод краката*. ћалките издатели в това отношение може би имат преимущество, защото тласкани от недоимък на средства, те естествено се стрем€т да разви€т връзки с читателите си и нови форми на разпространение, които не предполагат 250,000 долара за страница реклама в списание за пенсионери (факт Ц най-скъпата реклама за един издател не е в ДЌю …оркърФ или Д”ошингтън ѕоустФ, а списание за пенсионери, чието име не запомних). ’роничната липса на средства за малките издатели означава, че те търс€т подкрепа в културни институции, било държавни или частни, и без т€х не биха могли да оцеле€т. «атова и не р€дко малките издателства са всъщност университетски издателства, чи€то цел е просвета и културно вли€ние.

 ъде в тази картина може да се впише преводачът или в частност българската литература в превод на английски? Дќупън Ћетър ЅуксФ поддържат блог, който носи красноречивото заглавие Д3 процентаФ. “ри процента е относителната стойност на литературата в превод, ко€то се публикува в јмерика. “ри процента е шокиращо ниска цифра и според „ад ѕоуст об€сн€ва дон€къде културната изолираност на страната. Ќо цифрите могат да се тълкуват различно. „етенето не е особено попул€рно занимание в јмерика Ц в —јў средно на човек се падат четири книги на година, като това включва наръчници за щастлив живот и програми за отслабване. — други думи, читателската публика, ко€то чете ДлитератураФ, е ограничена и до гол€ма степен всъщност съвпада с читателската публика, ко€то се интересува от преводна литература. “ова означава, че пропорционално погледнато преводната литература има дори по-гол€мо културно вли€ние от американската литература, особено като се вземе предвид, че същите тези читатели представл€ват образовани€т елит на страната.

»злишно е да споменавам, че преводна литература се издава най-вече от малки или независими издателства. Дќупън ЋетърФ например издадоха Д«ахвърлен в природатаФ на ћилен –усков и ще издадат още два български романа, Д18% сивоФ на «ахари  арабашлиев и Д ратка повест за срамаФ на јнгел »гов. ДƒзифтФ на ¬ладислав “одоров беше издадена през 2010г. от Дѕол ƒрай ЅуксФ, а Д≈стествен романФ на √еорги √осподинов от Дƒалки јркайвФ. √олемите играчи, от друга страна, игра€т на едро, работ€т най-вече с литературни агенти, а не с преводачи, и биха се заели да издадат роман в превод едва след като авторът вече се е наложил или се преподава в университетите. ћирослав ѕенков, който е успешен автор и чийто сборник ДЌа изток от западаФ бе издаден от Д‘арар, —трос и ∆ируФ, работи с литературен агент и пише на английски. Ќегови€т успех по-скоро потвърждава правилото, но и може дон€къде да помогне за по-доброто разбиране на българската култура.

ѕродължава...
 
–езултати от конкурса за преводаческа резиденци€ в издателство Д»стросФ, јнгли€ ѕечат ≈-мейл

— радост ви съобщаваме, че в рамките на най-нови€ проект на ‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ б€ха отличени двама преводачи:

јнджела –одел за превода си на Д9 зайциФ от ¬иргини€ «ахариева Ц с преводаческа резиденци€ в издателство Д»стросФ.

и

ќлга Ќиколова за превода си на Д“ова е както ставаФ от јлбена —тамболова Ц с представ€не на преводача и преведени€ текст на http://www.contemporarybulgarianwriters.com.

ѕроектът е част от усили€та на фондаци€та за осигур€ване на по-гол€ма видимост на съвременната българска литература в световен контекст и е финансиран по  омуникационната стратеги€ на ћинистерство на външните работи. Oсъществ€ва се в партньорство с ƒържавни€ културен институт и ѕосолството на Ѕългари€ в Ћондон.

 
 онкурс ѕечат ≈-мейл

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ об€в€ва конкурс за преводач на роман, написан от съвременна българска писателка.
ќригиналът тр€бва да бъде роман с високи художествени качества, вече издаден на български език.

ѕроектът е финансиран по  омуникационната стратеги€ на ћинистерство на външните работи и се осъществ€ва в партньорство с ƒържавни€ културен институт и ѕосолството на Ѕългари€ в Ћондон.

 ой може да кандидатства:
ѕреводачи, които имат поне един публикуван превод на завършена литературна творба от български на английски език;

 андидатстване:
ћол€, изпратете следната информаци€ на английски език:
1) ѕрофесионална биографи€, в ко€то да са отбел€зани най-важните ¬и литературни преводи от български на английски език;
2) —инопсис на книгата, ко€то възнамер€вате да превеждатe;
3) ѕробен превод на 20 стандартни страници;
5) —ъгласие от автора или издател€ на книгата, ко€то възнамер€вате да превеждате;

 раен срок за кандидатстване: 30 септември (петък) 2011.
ћол€, изпращайте кандидатурите си на —имона »лиева, координатор на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите

ќписание на преводаческата резиденци€:
ѕосещението в издателство Д»стросФ тр€бва да съвпадне с финалната редакци€ на книгата и/или представ€нето на преведената книга. —типенди€та покрива разходите по пътуването и престо€ в јнгли€. Ѕазираното във ¬еликобритани€ издателство Д»стросФ работи за обогат€ването на европейската литература с нови и талантливи автори от »зточна ≈вропа. ѕовече за издателството, прочетете тук.

ѕродължава...
 
√одишна преводаческа резиденци€ в —јў ѕечат ≈-мейл

Kонкурс е насочен към преводачи на съвременна художествена литература.

 ой може да кандидатства:
«а да кандидатствате тр€бва да отговар€те на следните изисквани€:
- да имате поне три публикувани превода на художествена литература от английски на български език;
- да сте способни да превеждате художествена литература от български на английски език;

 андидатстване:
«а да кандидатствате, мол€ изпратете:
1) ѕрофесионална биографи€, в ко€то да са отбел€зани най-важните ви литературни преводи от/на английски език;
2) —инопсис на книгата, върху ко€то възнамер€вате да работите по време на престо€ си в издателство Open Letter. ќригиналът тр€бва да представл€ва съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, ко€то вече е издадена на български език;
3) ќткъс от ваш* художествен превод на английски език:
3.1.) 20 стандартни страници за роман;
3.2) 10 стандартни страници, ако кандидатствате с разказ (јко е необходимо, изпратете повече от 1 разказ);
*ѕрепоръчително е да бъде този, върху който см€тате да работите по време на престо€ си в американското издателство;
4) ћотивационно писмо, което об€сн€ва интереса ви към преводаческата резиденци€, значимостта и за вашата преводаческа кариера, литературните ви интереси.
5 ) —ъгласие от автора или издател€ на книгата, ко€то възнамер€вате да превеждате по време на престо€ си в —јў;

¬сички материали тр€бва да са на английски език.
 раен срок за кандидатстване: 20 септември (вторник) 2011.
ћол€, изпращайте кандидатурите си на —имона »лиева, координатор на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите

ќписание на преводаческата резиденци€:

ѕродължава...
 
√одишен конкурс за превод на роман на английски език ѕечат ≈-мейл

”слови€ за кандидатстване:
 онкурсът е предназначен за автори на съвременна българска литература.
 андидатства се с преведен на английски език откъс от издаван на български език роман.  андидатсващите писатели тр€бва да имат поне един публикуван в Ѕългари€ роман.
«адължителна информаци€ на английски език:
- ќткъс от роман: минимум 30, максимум 50 стандартни страници (1800 знака с интервалите). “екстът тр€бва да бъде запазен в Times New Roman, големина на шрифта 12 пункта, разредка 1,5;
- Ѕиографи€ (не CV) на кандидатстващи€ писател (максимум 300 думи);
- —инопсис на текста, с който се кандидатства (максимум 1500 думи);
- ¬секи автор може да кандидатства само с един откъс.
ћол€, изпращайте кандидатурите си на —имона »лиева, координатор на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, имейл: “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите
 раен срок за кандидатстване: 16 септември (петък) 2011.

ѕродължава...
 
 онкурс за наградата " ръстан ƒ€нков" ѕечат ≈-мейл

Ќаградата Д ръстан ƒ€нковУ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. ќригиналът тр€бва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 €нуари 2010 г. и 15 септември 2011 г. √ол€мата награда Д ръстан ƒ€нковФ е в размер на 3 000 лева. ќт 2009 г. насам, фондаци€та предостав€ и една поощрителна нарада в размер на 1500 лева.

Ќоминиране
¬ номинирането могат да участват издатели, литературни критици, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оцен€ването на художествен превод (преводачески общности, университетски катедри и др.). ¬секи номиниращ има право на не повече от 3 номинации. ѕредложени€та ще бъдат разгледани от независимо жури от трима специалисти в областта на превода и художествената литература. Ќоминиран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговар€ на изисквани€та на наградата, независимо от гражданството на кандидата.

»здателството на номинираните преводи осигур€ва 3 бро€ от книгите на български и поне 1 брой от оригиналното заглавие.
«а да се включите, мол€, попълнете формул€ра за номиниране. Ќоминации се приемат до 15 септември 2011.  ратки€т списък ще бъде об€вен до 7 ноември, а церемони€та по награждаването ще се проведе до 15 ноември.

Ќаградата се осъществ€ва с подкрепата на фондаци€ Дјмерика за Ѕългари€Ф и на Lois Roth Endowment.

Ќосителите на наградата Д ръстан ƒ€нковФ до този момент са:
2010: ћаргарита ƒограмадж€н (за "Ѕели€т тигър" на јравинд јдига изд. къща Д∆анет 45Ф) и —ветлана  омогорова- омата (за "Ўантарам" на √регъри ƒейвид –объртс, издателство ДќргонФ)
2009: Ќадежда –адулова (за У‘ирмин: ѕриключени€та на един беден градски плъхФ на —ам —авидж, изд. къща Д∆анет 45Ф и за Д„овешкото петноФ на ‘илип –от, изд. къща ДјлтераФ) и ћилен –усков ( за "»грата на ƒе Ќиро" на –ауи ’адж, изд. къща Д∆анет 45Ф и за "ѕари" на ћартин ≈ймис, изд. Д‘амаФ);
2008: »глика ¬асилева (за ћорето" от ƒжон Ѕанвил, изд. ДјлтераФ) и …ордан  остурков (за "ћеси€та от —токхолм" от —инти€ ќзик, изд. ДѕанорамаФ);
2007: Ћюбомир Ќиколов (за УЋовецът на хвърчилаФ от ’алед ’осейни, изд. УќбсидианФ)

 
јтелие по превод ѕечат ≈-мейл

ƒа преведеш смисъла: проблеми при превода на съвременните англоезични романи

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ и —ъюзът на преводачите в Ѕългари€ организират първото си съвместно преводаческо ателие.

ƒати на провеждане: 15, 16 и 17 април 2011 г.
–ъководители на ателието: ∆ени Ѕожилова, »глика ¬асилева, …ордан  остурков.
√ост-лектори: ћилен –усков, Ќадежда –адулова.

÷ели:
Х ƒа обогати преводаческите умени€ с техники на четене и интерпретиране;
Х ƒа създаде концептуална рамка на основните стъпки на успешни€ превод;
Х ƒа систематизира основните грешки при художествени€ превод от английски на български език;
Х ƒа създаде услови€ за съвместна работа на преводач и редактор;

÷елите на ателието ще бъдат постигнати постредством вплитане на критически подход към превода в тематични практически упражнени€, например:
Х –абота върху преводите на одобрените кандидати от конкурса;
Х –абота с редактор и работа с коректор;
Х ѕроблемът "домашност" и "чуждост" в стратегиите за превод на англоезични романи;
Х ѕревод на заглави€;
Х –азчитане на текста при пр€ка реч и постигане на разговорност;
Х –азчитане на повествованието;
Х јрхаизиране на текст и др.

 андидатстване:
«а да кандидатствате, мол€, изпратете:
1) CV на английски език;
2) јвторски превод от английски на български език на откъс от съвременен роман (втората половина на 20 Ц 21 век) в обем от пет стандартни страници (1800 знака)
3) ѕриложете преведени€ откъс в оригинал.
Ќеобходимата информаци€ изпратете на —имона »лиева на “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите или на адрес: ул. "Ћюбен  аравелов" є 15, —офи€ 1142, фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ.
ўе бъдат одобрени общо 12 преводачи. ќрганизаторите ще поемат престо€ и храната на участниците.

 раен срок:
 андидатурите тр€бва да бъдат получени до 17 ч. на 1 март, вторник, 2011 г.

“акса-участие:
“аксата от 95 лева ще бъде събирана от —ьюза на преводачите.

”достоверение:
¬сички успешно завършили курса участници ще получат грамота-удостоверение.

 онтакт:
ћилена ƒелева, ‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ, (02) 988 8188, www.ekf.bg;
“одорка ћинева, —ъюз на преводачите в Ѕългари€, (02) 929 86 12, http://www.bgtranslators.org

 
»нтервю с ƒж. ¬ан Ћанен, главен редактор на Open Letter Books ѕечат ≈-мейл

ѕ–≈ƒЋј√јћ≈ ¬» ќ“ Џ—» ќ“ ƒ¬≈ »Ќ“≈–¬ё“ј, Ќјѕ–ј¬≈Ќ» ќ“ «ƒ–ј¬ ј ≈¬“»ћќ¬ј ѕќ ¬–≈ћ≈ Ќј ѕ–≈—“ќя » ¬ »«ƒј“≈Ћ—“¬ќ УOPEN LETTER BOOKSФ, –ќ„≈—“Џ–, —јў, ¬ –јћ »“≈ Ќј ѕЏ–¬ј“ј ѕ–≈¬ќƒј„≈— ј –≈«»ƒ≈Ќ÷»я, ќ–√јЌ»«»–јЌј ќ“ ‘ќЌƒј÷»я "≈Ћ»«јЅ≈“  ќ—“ќ¬ј" (ноември - декември 2010). ÷€лото интервю ще може да бъде прочетено в един от €нуарските броеве на "Ћитературен вестник"през 2011.

є2 »Ќ“≈–¬ё“ќ — ». ƒ∆. ¬јЌ ЋјЌ≈Ќ, √Ћј¬≈Ќ –≈ƒј “ќ– Ќј »«ƒј“≈Ћ—“¬ќ УOPEN LETTER BOOKSФ.

«≈:  акви са критериите за подбор, които ДOpen Letter BooksФ използва при публикуване на книги от чуждестранни автори?
ƒЋ: Ѕих казал, че критериите са едновременно и всеобхватни, и специфични, т.е. те могат да се промен€т в зависимост от конкретната книга или автор. “ъй като нашата територи€ е цели€т св€т, книгите и авторите, които приемаме, могат да се различават широко по отношение на форма, съдържание и стил - следователно е трудно да се посочи и прилага един и същ комплекс от критерии за подбор на всичко онова, което срещаме и в последствие публикуваме. Ќапример, издадохме романа Д«онаФ на ћатиас ≈нар, произведение от 500 страници, което изследва истори€та на насилието в страните от —редиземноморието. “ова е обширна, философска творба, във висока степен амбициозна, ко€то се стреми да обхване цели€ св€т на страниците си. ѕубликувахме също така и ДЋични€ живот на дърветатаФ от јлехандро «амбра, роман който едва стига 100 страници, и е съсредоточен върху отношени€та между трима герои Ц майка, дъщер€ и доведен баща. «амбра описва сво€та техника като процес на отстран€ване на излишното, той непрекъснато изтръгва части от текста, за да разбере какво ще остане от книжата в крайна сметка. Ќегови€т роман е потъване в себе си, творба на тих, дълбок размисъл.

ѕродължава...
 
»нтервю с директора на издателство Open Letter Books ѕечат ≈-мейл

є1 »Ќ“≈–¬ё“ќ — „јƒ ѕќ—“, ƒ»–≈ “ќ– Ќј »«ƒј“≈Ћ—“¬ќУOPEN LETTER BOOKSФ.
«≈: »ма ли други издателства на преводна литература в —јў?  ое прави ДOpen Letter BooksФ уникално в този аспект
„ѕ: ¬ —јў има н€колко издателства, които публикуват преводни книги: ДDalkey Archive PressФ, ДArchipelagoФ, ДEuropa EditionsФ, ДNew DirectionsФ Ц специализирани в областта на прозата; и ДHost PublicationsФ, ДWhite PineФ, ДUgly Duckling PressФ, които издават поези€. ѕовечето от т€х, обаче, публикуват само по н€колко заглави€ годишно. (“очни данни и подробности можете да намерите в нашата база данни за преводна литература: http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.php?s=database.) ДOpen Letter BooksФ (и ДArchipelagoФ с малки изключени€) е единственото издателство, което публикува само преводна литература. Ќашите естетически изисквани€ са твърде специфични: творби от ’’ и ’’≤ век от ц€л св€т, които са уникални и новаторски. ќнова, което ни прави различни от другите издателства, е наши€т водещ подход към книгоиздаването. ¬место прибързано да издадем много автори, ние съсредоточаваме вниманието си върху 10 заглави€ годишно, окуражаваме хората да се абонират за нашите серии и използваме нови медийни практики, за да идентифицираме читатели.

ѕродължава...
 
–езултати от конкурса за български участник в „ичестърски€ фестивал - 2010 ѕечат ≈-мейл

∆ури в състав “еодора ƒимова и ¬иктор —амуилов избра тазгодишни€ участник в „ичестърски€ фестивал по писане.
ќсновните критерии за избора б€ха качеството на текста и потенциалната рол€ на фестивала за развитието на кандидата като професионалист в областта на детската литература.

“азгодишни€т делегат на фондаци€ "≈лизабет  остова" ще бъде «орница ’ристова.

«орница ’ристова е преводач, редактор и автор. ќсновател на детското издателство У“очицаФ.

—ред преведените от не€ заглави€ са У»стори€ на света в 10 ½ главиФ на ƒжулиан Ѕарнс, Уƒългът към удоволствиетоФ на ƒжон Ћанчестър, Уƒом за свижданеФ на ћартин ≈ймис, УЅ€л шумФ на ƒон ƒеЋило, У”падък и падениеФ на »влин ”о, У„етвъртата ръкаФ на ƒжон Џрвинг, У»метоФ и Уѕреводачът на болестиФ на ƒжумпа Ћахири, У—лед войната: истори€ на ≈вропа след 1945г.Ф на “они ƒжуд. ѕреводач е и на детската книга Ућомчето в дъбаФ на ƒжесика ќлбърн.

јвтор е на Уѕърви€т парламент на Ѕългари€Ф, детска книга за ”чредителното събрание, УЌаправи си сам приказкаФ (творческа игра по функциите на вълшебната приказка, разработени от ¬ладимир ѕроп). ѕредстои да излезе книгата и У”множение без уморениеФ със забавни текстове и математически трикове. ƒруг предсто€щ проект е У12 следобеда от българското средновековиеФ, в ко€то информаци€та за ежедневието на средновековни€ човек, неговата кухн€, облекло, навици и култура ще бъде поднесена чрез игри и практически задачи.

¬оди рубрика за оперативна критика на нова литература за деца във в-к У ултураФ

 
Ќосители на наградата " ръстан ƒ€нков" за 2009 ѕечат ≈-мейл


Ќа официална церемони€ в јмерикански€ център на 19 ноември от 19 ч беше връчена годишната награда У ръстан ƒ€нковФ на ‘ондаци€ У≈лизабет  остоваФ за 2009.

Ќадежда –адулова получи гол€мата награда от 2000 щ.д. за преводите си на: У‘ирмин: ѕриключени€та на един беден градски плъхФ на —ам —авидж (издателска къща Д∆анет 45Ф) и за Д„овешкото петноФ на ‘илип –от (издателска къща ДјлтераФ).

ѕоради изключително високото ниво на номинираните преводи, журито реши да удостои със специална награда от от 800 щ.д. ћилен –усков за преводите му на: "»грата на ƒе Ќиро" на –ауи ’адж (издателска къща Д∆анет 45Ф) и за "ѕари" на ћартин ≈ймис (издателство Д‘амаФ).

Ќосителите на тазгодишната награда Уƒ€нковФ б€ха определени от жури в състав: јглика ћаркова, ћиглена Ќиколчина и —тефан “афров.


»нформаци€ за конкурса

Ќаградата Д ръстан ƒ€нковФ на фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ се дава за превод от английски език на съвременен роман с високо литературно качество. ѕреводачът на наградени€ превод получава $2,000.

¬ тазгодишни€ конкурс б€ха номинирани следните преводачи:
јлександър ћаринов - —анчо за " Ѕитниците " на “оби Ћит (издателствоД–иваФ)

јнгел »гов за " »зкупление " на »ън ћакюън (издателство Д олибриФ)

«орница ’ристова за "Ѕ€л Ўум" на ƒон ƒеЋило (издателство ДјлтераФ)

ћарин «агорчев за "«амък в гората " на Ќорман ћейлър (издателство Д‘амаФ)

ћилен –усков за "ѕари" на ћартин ≈ймис (издателство Д‘амаФ)

ћилен –усков за " »грата на ƒе Ќиро " на –ауи ’адж (издателска къща Д∆анет 45Ф)

Ќадежда –адулова за Д‘ирмин: ѕриключени€та на един беден градски плъхФ на —ам —авидж (издателска къща Д∆анет 45Ф)

Ќадежда –адулова за Д„овешкото петноФ на ‘илип –от (издателска къща ДјлтераФ)

 
DALKEY ARCHIVE PRESS POST-GRADUATE FELLOWSHIPS IN APPLIED LITERARY TRANSLATION ѕечат ≈-мейл

Ќасто€щи€т конкурс е насочен към преводачи, които превeждат от или на английски език. «а повече информаци€, мол€ прочетете пълни€ текст на об€вата.

Beginning in the fall of 2009, Dalkey Archive Press at the University of Illinois will be offering a unique opportunity for young translators working from world languages into English to gain experience in translation and publishing. This program is in response to the need to create the means for translators to take the next major step in their careers.

During the fellowship year, translators will:

  • Complete their first book-length translation that will then be published by Dalkey Archive Press
  • Help to edit translations from other translators and see how editors respond to issues of translation so that they will learn how best to work with editors in the future
  • Work closely with translators who are submitting manuscripts to Dalkey Archive
  • Identify works that Dalkey Archive should consider publishing
  • Learn how to work with translators, agents, and other publishers
  • Work first-hand with funding agencies to secure grants for translations and thereby establish relationships with the funders that translators need to know
  • Establish contacts with editors at other publishing houses in order to have the means to submit work to them in the future
  • Learn how to write reader reports and learn through experience how to write cover letters to publishers
ѕродължава...
 
”частници в семинара по творческо писане, 21-42 май, 2008, —озопол ѕечат ≈-мейл

≈дна година след създаването си фондаци€ Д≈лизабет  остоваФ ще проведе първи€ си семинар по творческо писане. —лед силна и ожесточена конкуренци€, труден и сложен избор, международно жури избра 5 писател€ от Ѕългари€ и 5 англоезични писател€. Ѕ€ха получени общо 80 кандидатури от 10 страни. Ѕихме искали да благодарим на всички за участието и да съобщим имената на одобрените за участие:
ƒаниеле “русони, —јў
ƒена ѕопова, Ѕългари€
јйрийн Ќиланд, —јў
ƒж. “. Ѕушнел, —јў
 ат€ јтанасова, Ѕългари€
ћарико Ќагай, япони€ / —јў
—ветла ƒам€новска, Ѕългари€
—он€ Ќиколова, Ѕългари€
—тоил –ошкев, Ѕългари€
“равис ’оланд, —јў

ѕрограмата на семинара включва писателските работилници, ръководени от ≈лизабет  остова и ≈мил јндреев, специални гост-лекции на “еодора ƒимова и английската писателка  ейт ћос и професионални обсъждани€ на писането и срещи с преводачи на художествени текстове, редактори и издатели. —пециално за кръглите маси ще пристигне американски€т редактор ƒжон ќТЅрайан. ѕубличната програма включва литературни четени€ както на преподавателите на семинара, така и на участниците.
 
–убрика Д—ъвременна българска прозаФ ѕечат ≈-мейл

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ и месечното англоезично списание УVAGABONDФ започват съвместна рубрика, чи€то цел е да обогати английски€ език с творби на съвременни български автори. ѕрез 2008 ще ви дадем възможност да прочетете текстове на млади и не толкова млади български писатели, които считаме за оригинални, стимулиращи и ценни. Ќ€кой от т€х ще бъдат преведени на английски за първи път.

‘ондаци€ Д≈лизабет  остоваФ ще осигури първокласни преводи на текстовете, а списание УVAGABONDФ ще се погрижи за качественото им публикуване. ѕри€тно четене на поредицата през 2008!

ѕървата истори€ е от книгата У’ристо и свободната любовФ на спечелили€ наградата Д¬» Ф за 2007 √еорги “енев.

“екстът е достъпен на интернет страницата на списанието: http://www.vagabond-bg.com/?page=live&sub=23&open_news=757

ѕревод на английски: јнжела –одел

 
ѕърви годишен семинар по творческо писане, —озопол, май 2008 ѕечат ≈-мейл

‘ондаци€ У≈лизабет  остоваФ ще проведе първи€ си годишен четиридневен семинар по творческо писане в —озопол в кра€ на май 2008.

ѕисателските работлници ще бъдат водени на английски език от ≈лизабет  остова (»—“ќ–» Џ“) и на български от ≈мил јндреев (—“Џ Ћ≈Ќј“ј –≈ ј, носител на наградата У¬икФ за 2005), със специалното участие на гост-лекторите  ейт ћос (ЋјЅ»–»Ќ“Џ“) и “еодора ƒимова (ћј… »“≈, романът получил √ол€мата награда за източноевропейска литература за 2006 г. на издателство "¬изер" - јвстри€).

ѕродължава...