Благодарим Ви за интереса към Созополските семинари по творческо писане!
Процедурата за кандидатстване в момента е затворена.
Следващият конкурс ще бъде обявен през ноември!

***

Thank you for your interest in the Sozopol Fiction Seminars!
The application procedure is currently closed.
The next call will be open in November!