Photos

Снимки, правени от участниците и гостите на семинара са публикувани на:
http://www.flickr.com/photos/26974242@N04